ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΑΛΑΚΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΣΧΟΛΙΤΕΣ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. 17/10/2016 .

ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣΧΟΛΙΤΩΝ