Ο Σύνδεσμος Μεγαλοσχολιτών θα παραμένει κλειστός τον Ιούνιο - Ιούλιο - Αύγουστο, σε περίπωση ανάγκης τηλεφωνήστε σε ένα απο τα μέλη.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣΧΟΛΙΤΩΝ