ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΕΓΑΛΟΣΧΟΛΙΤΕΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣΧΟΛΙΤΩΝ