Νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου Μεγαλοσχολιτών από τις εκλογές της 11/11/2015

ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣΧΟΛΙΤΩΝ